header
Zoals beloofd spelen wij open kaart betreffende de tweede biedingsronde voor de TV rechten.
Vorige week hebben wij Studio Spot en Omroep Brabantia huiswaarts gestuurd met de opdracht het ultieme bod te doen en verzocht deze te komen toelichten. De eerste keer kreeg Studio Spot nog inzage in de andere aanbiedingen maar deze keer moesten zij op eigen kracht het contract zien binnen te slepen. Het was nu tijd om in het belang van de Breda Loco's alles zakelijk te benaderen.

Allereerst hebben we een afspraak gemaakt met Studio Spot. We waren zeer hoopvol gestemd omdat Studio Spot toch gedurende de gehele onderhandelingsperiode aangaf dat zij de onderlinge band die ze de afgelopen 10 jaar op hadden gebouwd met de Breda Loco's toch heel belangrijk vond. Inmiddels hadden wij ons ervan overtuigd dat het belachelijk lage eerste bod gewoon een vergissing moest zijn geweest en wij stonden open voor hun ultieme bod.
Het verbaasde ons dan ook zeer te moeten constateren dat Studio Spot slechts een commercieel medewerker afvaardigde omdat de directie voor belangrijke zaken elders was zo deelde deze medewerker ons mede. We herinnerden ons toch echt dat wij belangrijk waren volgens Studio Spot. Maar goed het ging om het nieuwe bod en we zouden dit zakelijk bekijken. Het eerste (eigenlijk tweede) bod was schijnbaar zo scherp dat deze keer niet echt veel meer werd geboden. Op onze vraag of er ook nog iets voor de supporters kon worden gedaan werd negatief geantwoord.

Daarna maakten we een afspraak met Omroep Brabantia. In het licht van het eerste gesprek hadden we maar geen verwachtingspatroon meer aangaande de zwaarte van de delegatie.
Omroep Brabantia liet echter blijken dat zij de Breda Loco's toch zagen als een belangrijke potentiele partner want de delegatie bestond uit de voltallige directie evenals enkele eigenaren. Ook het bod was nog een behoorlijk stuk omhoog gegaan en ook voor wat betreft de mogelijkheden voor supporters werd een mooi bod gedaan. Hiervoor wilde men echter bij voorkeur rechtstreeks communiceren met vertegenwoordigers van alle supportersgeledingen daar men van mening was dat als je supporters wilt plezieren je ook het best aan diezelfde supporters kunt vragen waarmee. Hier konden wij als Breda Loco's geen speld tussen krijgen.
Al met al lag er een bod dat, het aanbod voor de supporters meegerekend, een bedrag met 5 nullen voor de komma hoger was dan het bod van Studio Spot.

Omdat Dozer enkele jaren geleden ook al zaken had gedaan met Omroep Brabantia en hij, ondanks het enorme verschil, alle schijn van vriendjespolitiek wilde voorkomen heeft Dozer beide aanbiedingen bij het voltallige bestuur van de Stichting Breda Loco's weggelegd.
Na bestudering van de cijfers is vervolgens door het bestuur UNANIEM besloten om met Omroep Brabantia in zee te gaan.
Trots kunnen wij u daarom melden dat de Stichting Breda Loco's haar jaar inkomsten van TV gelden met dit contract met een factor 10 ziet stijgen ten opzichte van voorgaande jaarcontracten.

Wij willen echter Studio Spot heel graag bedanken voor de contracten uit het verleden en wij hopen dat zij begrijpen dat het verschil in aanbod zo groot was dat wij niet anders konden dan zakelijke overwegingen te laten voorgaan boven sentimentele.

Vorig nieuwsitemVolgend nieuwsitem

Gerelateerd: