Afschrijving donateurschap Breda Loco’s gepland voor eind december!

We naderen het einde van een van de roerigste jaren in de clubgeschiedenis. Op meerdere fronten hebben we moeten strijden voor het voortbestaan van de club. Met vereende krachten is de club in handen van de supporters gebleven. Een strijd die internationaal in de voetbalwereld niet onopgemerkt is gebleven. Daar mogen we als NAC supporters enorm trots op zijn. Het tekent de onverzettelijkheid van de NAC aanhang.

Met de club gaan we nu weer een nieuwe periode in. Eentje van wederopbouw. Ook de Breda Loco’s zijn na deze hectische periode weer op adem gekomen en staan klaar het nieuwe elan te kleuren met het produceren en faciliteren van vele mooie stadionacties in alle soorten en maten. Om dit jaar weer mooie acties te laten zien hebben we zoals altijd onze sponsors en donateurs weer nodig. Denk aan megadoeken, railingdoeken, zwaaivlaggen en alle soorten sfeerverhogende middelen die je voor, tijdens en na de wedstrijden ziet. Teneinde de voorwaarden te creëren die het mede mogelijk moeten maken een echt Avondje NAC te kunnen beleven. De giften stellen de Breda Loco`s in staat steeds weer nieuwe en geavanceerdere ideeën en technieken te ontplooien.

De Breda Locos zijn trots op het uitgebreide donateur bestand die de Stichting jaar in jaar uit blijven steunen. Op deze groep trouwe donateurs gaan we als Breda Locos weer een jaarlijks beroep doen door de automatische incasso uit te gaan voeren, waartoe zij de Breda Loco`s gemachtigd hebben. We zullen deze afschrijving over exact twee weken plaats laten vinden. Dit moment staat bewust gepland voor week 52, de laatste week van december. Hiermee hebben we rekening willen houden met het financieel krappe jaar waar ongetwijfeld ook veel van onze donateurs te kampen hebben gehad. We verzoeken onze donateurs derhalve vriendelijk om er zorg voor te dragen dat er op dat moment minimaal een bedrag van E15,- op het bankrekeningnummer staat dat destijds bij de machtiging is opgegeven. Dit bedrag zal dan worden afgeschreven.

Wij danken onze donateurs voor hun trouwe steun en hopen ons met hulp van heb nog veel langer in te kunnen blijven zetten voor de instandhouding van de beleving rond het Avondje NAC.